IMG 3160b

 

De Nederlandse Organisatie Docenten EHBO is een vereniging die zich ten doel stelt een bijdrage te leveren aan de bevordering en ontwikkeling van het onderwijs in de Eerste Hulp.

De N.O.D.E. organiseert:

  • Opleiding Instructeur Eerste Hulp
  • Opleiding Instructeur BLS/AED en PBLS
  • Opleiding Instructeur Eerste Hulp aan Kinderen en Wandelletsels
  • Nascholingsbijeenkomsten voor genoemde opleidingen
  • Seminars

Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u zich wenden tot het secretariaat van de N.O.D.E.