In Waarland en Deventer start begin 2018 de opleiding "Instructeur Eerste Hulp"

(kijk voor informatie onder "scholing")

Cursusdata 2018 voor de (herhalings)cursussen BLS/AED-PBLS zijn bijgewerkt,

 data voor Wandeletsels worden binnenkort bekendgemaakt. 


button Hulpvaardig

Klik op bovenstaande button voor meer informatie
over Hu!pváárdig, het nieuwe EHBO blad voor de Eerste Hulp Instructeur.


  

01 Martin Beekman Fotografie 014f

 

De Nederlandse Organisatie Docenten EHBO is een vereniging die zich ten doel stelt een bijdrage te leveren aan de bevordering en ontwikkeling van het onderwijs in de Eerste Hulp.
De N.O.D.E. organiseert:
  • Opleiding Instructeur Eerste Hulp
  • Opleiding Instructeur BLS/AED en PBLS
  • Opleiding Instructeur Wandelletsels
  • Nascholingsbijeenkomsten voor genoemde opleidingen
  • Seminars
Wat doet de NODE voor mij?
Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u zich wenden tot het secretariaat van de N.O.D.E.