Algemene Vergadering verplaatst naar 19 september 2020

Plaats van de vergadering: de Eenhoorn Amersfoort, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort.

Bijscholingen NRR-I tot september uitgesteld

Vanaf september worden er weer nieuwe bijscholingen ingepland.

De NRR stelt de hercertificeringsdatum van certificaten voor alle niveaus van instructeurs, potentieel instructeurs, en cursusleiders uit voor 1 jaar, als de geldigheidsdatum in 2020 vervalt.

Binnenkort zullen we nieuwe data in de cursuskalender zetten. Ondanks uitstel van de NRR: wacht niet te lang met inschrijven, vol = vol en de capaciteit is soms beperkt.


In Oosterhout (NB), Vinkeveen en Waarland start komend najaar de opleiding "Instructeur Eerste Hulp"
(kijk voor informatie onder "scholing")


 

De Nederlandse Organisatie Docenten EHBO is een vereniging die zich ten doel stelt een bijdrage te leveren aan de bevordering en ontwikkeling van het onderwijs in de Eerste Hulp.

De N.O.D.E. organiseert:

  • Opleiding Instructeur Eerste Hulp
  • Opleiding Instructeur BLS/AED en PBLS
  • Opleiding Instructeur Wandelletsels
  • Nascholingsbijeenkomsten voor genoemde opleidingen
  • Seminars

Wat doet de NODE voor mij?

Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u zich wenden tot het secretariaat van de N.O.D.E.

­