Afronding

Tijdens de opleiding tot Instructeur Eerste Hulp worden diverse examens afgenomen. Het gaat hierbij om toetsen vanuit de N.O.D.E., maar ook om de officiële examens bij Het Oranje Kruis. Het gaat bij deze officiële examens om de volgende: 

  • Praktijkexamen Vaardigheden Eerste Hulp
    Dit is het officiële examen, waarin jij als cursist laat zien dat je op de juiste manier, volgens de laatst geldende druk van Het Oranje Kruisboekje, een slachtoffer kan helpen. Het is een pittig examen, waarbij jij geen fouten mag maken. Tijdens de opleiding trainen we je gericht om dit examen goed te doorlopen. 
  • Theorie-examen
    Dit is het officiële examen, waarin jij als cursist laat zien dat je de theorie van zowel de laatst geldende druk van Het Oranje Kruisboekje, maar ook van de laatst geldende Instructeurshandleiding, in voldoende mate kan reproduceren. Het gaat hierbij om een examen, waarbij zowel multiple-choice vragen, als sleepvragen, als stellingen en juist/onjuist vragen worden gesteld.  
  • Didactisch praktijkexamen
    Dit is het officiële examen, waarin jij als cursist laat zien dat je een les kan voorbereiden en kan geven aan cursisten. Daarbij maak je gebruik van didactische werkvormen en hulpmiddelen om jouw gestelde leerdoelen te kunnen bereiken. 

Instructeur BLS-AED en instructeur PBLS

Na het succesvol behalen van je diploma Instructeur Eerste Hulp kan het zijn dat je - afhankelijk van de gemaakte afspraken met het opleidingsteam - ook wordt opgeleidt tot instructeur BLS-AED en instructeur PBLS. In dat geval wordt de opleiding afgesloten met een certificaat kandidaat instructeur. Na het afronden van je opleiding dien je nog twee stagelessen te volgen bij een andere, aangesloten instructeur van de NRR.