Missie

De Nederlandse  Organisatie  Docenten EHBO  wil  een  bijdrage  leveren aan  de  bevordering  en ontwikkeling  van  het  onderwijs  in  de  Eerste  Hulp  voor  haar leden, in  de  ruimste  zin  van  het woord.

divider

Visie

De Nederlandse  Organisatie  Docenten EHBO  wil  zoveel mogelijk  Eerste  Hulp-kennis  en  vaardigheden  verspreiden  door  kwalitatief  goede  docenten  op  te  leiden  en na  te  scholen.

divider

Strategie

De Nederlandse  Organisatie  Docenten EHBO:

  • biedt de  mogelijkheid  tot  het  verkrijgen van  een diploma Instructeur Eerste  Hulp  en het verkrijgen van  een bevoegdheid  Instructeur in  andere, aan Eerste  Hulp  gerelateerde, onderwerpen;

  • geeft haar  leden de  gelegenheid  hun  kennis, inzicht  en  vaardigheden actueel  te  houden  en uit te  breiden  om  daarmee  te  blijven voldoen aan  de  eisen van  de  certificerende  instellingen. Die  mogelijkheid  wordt  geboden in  N.O.D.E.-rayons en  nascholingstrajecten  (voor BLS/PBLS ook  voor niet-leden);

  • wil contact en  samenwerking  tussen haar leden tot  stand  brengen en  hun  belangen behartigen;

  • streeft naar samenwerking  met  relevante  organisaties  binnen hetzelfde  werkveld.