Organisatie van de N.O.D.E.

De N.O.D.E. stelt zich ten doel een bijdrage te leveren tot de bevordering en ontwikkeling van het onderwijs in de Eerste Hulp door onder andere:

 • de leden in de gelegenheid te stellen de kennis, het inzicht en de vaardigheid te vergroten zowel met betrekking tot de Eerste Hulp als de wijze van lesgeven;
 • de mogelijkheid te bieden tot het verkrijgen van een diploma Instructeur Eerste Hulp en het verkrijgen of verlengen van een bevoegdheid Instructeur in andere, aan Eerste Hulp gerelateerde, onderwerpen;
 • contact en samenwerking tussen de leden tot stand te brengen.

NODE__AB_overleg_1_juni_2019.jpgHet lidmaatschap staat open voor allen met een lesbevoegdheid in de Eerste Hulp of daaraan gerelateerd, zoals Instructeurs Eerste Hulp, reanimatiedocenten en artsdocenten. De leden van de N.O.D.E. zijn ingedeeld in rayons. Een aantal rayons vormt een regio. Elke regio wordt in het bestuur vertegenwoordigd door een regiobestuurder.

Deze regiobestuurders vormen samen met het dagelijks bestuur het Algemeen Bestuur van de N.O.D.E. Jaarlijks wordt de Algemene Vergadering gehouden. De besluitvorming ligt bij de afgevaardigden van de rayons en de vergadering kan door alle leden van de vereniging worden bijgewoond.

 • De N.O.D.E. organiseert opleidingen Instructeur Eerste Hulp. Tijdens de opleiding van één jaar nemen de cursisten deel aan drie examens van Het Oranje Kruis waardoor zij hun competenties kunnen bewijzen en het diploma Instructeur Eerste Hulp kunnen behalen. Zij nemen vervolgens deel aan de cursus Instructeur BLS/AED.
 • Cursisten van de N.O.D.E.-opleiding Instructeur Eerste Hulp zijn opleidings-lid. Na afronding van hun opleiding kunnen zij op verzoek worden ingedeeld in een rayon.
 • Instructeurs kunnen hun diploma behouden door nascholing te volgen. Daarmee verkrijgen zij accreditatiepunten. Als ook de competentie van de vaardigheden en het lesgeven zijn bewezen wordt het diploma door Het Oranje Kruis verlengd.
 • De nascholing kan plaatsvinden in de rayons. De Node stelt elk jaar een concept rayonprogramma samen, van waaruit elk rayon haar eigen programma kan opstellen. Dat programma wordt ter goedkeuring aangeboden aan de certificerende instelling.
 • De N.O.D.E. verzorgt ook opleidingen en nascholingscursussen voor:
  • Instructeur BLS/AED en PBLS
  • Instructeur Eerste Hulp aan Kinderen
  • Instructeur bij Wandelletsels
  • Instructeur Stop De Bloeding, Red Een Leven

De contributie bedraagt momenteel € 60,- per jaar. Daarvoor heeft men toegang tot alle bijeenkomsten van de organisatie, zoals rayonbijeenkomsten en (soms met kleine bijbetaling) seminars of lezingen.

Ontstaan van de N.O.D.E.

 • De N.O.D.E. is ontstaan als werkgroep van Het Oranje Kruis en in 1956 als vereniging opgericht.
 • De N.O.D.E. is sinds 1985 een zelfstandige vereniging voor en door docenten EHBO.
 • De N.O.D.E. verzorgt vanaf 2001 de opleidingen en nascholingen van instructeurs voor de door Het Oranje Kruis gecertificeerde diploma’s/aantekeningen.
 • Sinds 2004 heeft de N.O.D.E. van de NRR/ERC de erkenning als opleidingsinstituut voor Instructeur BLS/AED
 • Sinds 2008 voor de opleiding Instructeur PBLS