Studieprogramma

Het studieprogramma bestaat uit een aantal modulen die tijdens de opleiding worden doorlopen. 

Modulenoverzicht

  • Waarnemen
  • Kennis menselijk lichaam
  • Verlenen van Eerste Hulp
  • Didactiek
  • Organisatie
  • Instructeur BLS/AED
  • Instructeur PBLS

Stage

Tijdens de opleiding is het voor iedere student verplicht om stage te lopen bij zowel een opleidingsles als bij een vervolgles. Tijdens de informatieavond wordt hier extra informatie over verstrekt.