Privacystatement

In dit privacystatement hebben wij beschreven hoe de N.O.D.E. omgaat met jouw persoonsgegevens. In dit statement geven wij aan welke gegevens wij van jou verwerken en welke invloed je zelf hebt op de mogelijke verwerking van deze gegevens. Zo is het voor jou helden wat je van ons mag verwachten met betrekking tot het verwerken van jouw gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens is de Nederlandse Organisatie Docenten EHBO (N.O.D.E.).  

divider

Jouw gegevens

Dit privacystatement is van toepassing op alle gegevens die de N.O.D.E. van jou verwerkt in het kader van de producten en diensten die de N.O.D.E. op de markt brengt. Uiteraard besteden wij veel zorg aan de bescherming van uw privacy. Wij verwerken uw gegevens zorgvuldig, altijd met een doelbinding, waarbij dataminimalisatie als uitgangspunt geldt. Daarnaast communiceren wij transparant over de gegevens die we van jou opslaan.

Als lid van de N.O.D.E. wordt er een persoonlijk inlogaccount voor jou aangemaakt. In dit account worden gegevens opgeslagen om te valideren dat jij degene bent die je zegt te zijn. Daarbij kun je jouw persoonlijke gegevens beheren. Het gaat daarbij om:

 • Accountgegevens
  Deze gegevens heb je nodig om in te kunnen loggen in de digitale ledenadministratie. Hieronder valt dus ook je gebruikersnaam en het wachtwoord.
 • Persoonlijke gegevens
  Het gaat hierbij om je geslachtsaanduiding, voorletters, tussenvoegsel, achternaam, straatnaam, huisnummer, toevoeging, postcode, plaatst, land, telefoonnummer, mobiel, e-mailadres en geboortedatum. Niet alle velden zijn verplicht. Alleen die velden die verplicht zijn hebben wij in de basis nodig voor de registratie als lid in onze administratie en om te voldoen aan wettelijke taken. 
 • Financiele gegevens
  Hier vind je alle facturen en de mogelijkheid om openstaande facturen meteen te voldoen via een Ideal betaling. Ook kun je hier een machtiging instellen. 
 • Vereniging gegegevens
  Het gaat hierbij om functies die je vervult binnen de N.O.D.E., anders dan (aspirant) lid of externe deskundige. 

Jouw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (U-AVG). 

divider

Webgegevens en statistieken

Naast jouw persoonlijke gegevens maakt onze website en ledenadministratie ook gebruik van cookies. Dat betekent dat we die gegevens ook registreren. Daar valt ook jouw IP-adres onder. Wij limiteren de registratie van deze gegevens tot absoluut noodzakelijk. Dus alleen die gegevens die nodig zijn om de website en de ledenadministratie te laten functioneren worden geregistreerd. 

divider

Gebruik en verstrekking van jouw gegevens

De N.O.D.E. verstrekt jouw gegevens in beginsel niet aan derden. Alleen voor het ontvangen van het magazine EHBO-Vaardig en voor het ontvangen van het jaarverslag worden jouw adresgegevens gedeeld met een drukker. Dit gebeurt altijd door middel van een wachtwoord, zodat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot jouw gegevens. Met de drukker hebben we de contractuele afspraak dat datasets, na éénmalig gebruik, direct worden vernietigd. Verder worden jouw gegevens niet gedeeld met derden. Rayonoverzichten, waar jouw gegevens ook op staan vermeld, worden alleen gedeeld met de rayonleiders en daarbij worden de rayonoverzichten beveiligd aangeleverd met een wachtwoord. 

divider

Jouw recht op inzage, correctie en verwijdering

Doordat jij kan inloggen in je persoonlijke account kun je correcties aan jouw persoonlijke gegevens zelf doorvoeren. Wil je weten wie toegang heeft gehad tot jouw persoonlijke gegevens. Dan kun je jouw verzoek aanmelden bij de secretaris van de vereniging. Wil je dat jouw gegevens worden verwijderd? Neem dan ook contact op met de secretaris. Verwijdering kan alleen plaatsvinden, nadat het lidmaatschap volledig is beëindigd. 

divider

Gebruik van het N.O.D.E. logo

Het is niet toegestaan om het logo van de N.O.D.E. te gebruiken voor eigen doeleinden. Het logo van de N.O.D.E. mag alleen worden gebruikt voor communicatie doeleinden vanuit het bestuur van de N.O.D.E. Wil jij toch het logo gebruiken? Neem dan contact op met de secretaris en dien daar je verzoek in. 

divider

Disclaimer

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is aan de teksten op deze site zoveel mogelijk aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de getoonde informatie conform de meest recente bestuursbesluiten is. Er ligt namelijk altijd een tijdspanne tussen het vaststellen van de informatie door het bestuur en de publicatie daarvan op het web. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten.