Instructeur Eerste Hulp (IEH)

Wij verzorgen sinds september 2001 de opleiding 'Instructeur Eerste Hulp'. Deze opleiding wordt afgesloten met een - door Het Oranje Kruis verstrekt - diploma. Aan het eind van de opleiding bieden wij ook de opleiding 'Instructeur BLS-AED' en 'Instructeur PBLS' aan. De N.O.D.E. is sinds mei 2004 door de Nederlandse Reanimatie Raad erkend als opleidingsinstuut voor deze twee opleidingen. 

divider

Waarom Instructeur Eerste Hulp worden?

In Nederland zijn er duizenden eerstehulpverleners. Zij zijn actief bij evenementen en zijn getraind om mensen in noodsituaties goed te kunnen helpen. Om deze duizenden eerstehulpverleners op te leiden - en het kennisniveau op peil te houden - zijn er instructeurs eerste hulp nodig. Zij zorgen ervoor dat de eerstehulpverleners voldoende zijn toegerust met kennis, zodat zij op de juiste manier vaardigheden in de praktijk kunnen uitvoeren en daarmee burgers in nood kunnen helpen. 

Na het volgen van de opleiding kun jij, als Instructeur Eerste Hulp: 

  • De opleidingscursus Eerste Hulp geven volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis.
  • Nascholingscursussen Eerste Hulp verzorgen.
  • Examens Eerste Hulp afnemen, namens het Oranje Kruis, mits je slaagt voor de examinatorentraining van Het Oranje Kruis. 

Per groep geldt dat er minimaal 8 deelnemers moeten zijn en dat er een maximum geldt van 16 deelnemers. 

divider

Doelgroep

De opleiding tot Instructeur Eerste Hulp is geschikt voor mensen die in het EHBO-veld EHBO-lessen of cursussen willen gaan verzorgen. 

divider

Toelatingseisen en vooropleiding

Je kan alleen deelnemen aan deze opleiding als je voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden:

  • Je beschikt over een geldig diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis of het Nederlandse Rode Kruis of je voldoet aan de eis tot vrijstelling van één van de bovesntaande diploma's. 
  • Je hebt de toelatingsprocedure van de N.O.D.E. (opstapcursus) succesvol doorlopen.