Lid worden van de vereniging kunt u online. Ga daarvoor naar het inschrijfformulier. Op het inschrijfformulier kiest u gelijktijdig een gebruikersnaam, zodat u naderhand uw gegevens kunt bijwerken.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het contributietarief is als volgt:

    • Lid 60 euro,
    • Buitengewoon lid 30 euro,
    • Ereleden, Leden van verdienste, cursisten van de opleiding en externe deskundigen betalen geen contributie.

De contributie wordt geïnd in januari van het jaar.

Voor onze ledenadministratie gebruiken wij ledenadministratie online software.