Uitgaven van N.O.D.E. publicaties

In de periode juni-juli is het mogelijk dat het langer duurt voor een bestelling verwerkt en verzonden wordt. De N.O.D.E. is een organisatie die werkt met vrijwilligers die deze werkzaamheden geheel belangeloos uitvoeren.

Gelieve bij de bestellingen hiermee rekening te houden.

divider

Didactiek als basis 2de herziene druk

Het boek Didactiek als basis is de afgelopen jaren veel gebruikt in de opleidingen tot instructeur Eerste Hulp. Het boek is geschreven vanuit het werkmodel didactische analyse dat in de jaren ‘70 door Leon van Gelder is ontworpen. Nog altijd bewijst dit didactisch werkmodel goede diensten om inzicht te krijgen in het onderwijsleerproces. Het heeft inmiddels veel docenten en instructeurs geholpen om structuur te brengen in lesvoorbereidingen. Naast het didactisch werkmodel is in het boek ruime aandacht voor praktische onderwijskundige zaken waarmee een instructeur Eerste Hulp te maken krijgt. Het boek verscheen in 2006 en is uitverkocht. Ook andere opleidingen hebben het boek “ontdekt” waardoor de laatste tijd de voorraad snel slonk. Tijd dus voor een tweede druk.

De tweede druk is geheel herzien. Hoewel de basis (het werkmodel didactische analyse) hetzelfde is gebleven, wordt in het boek ook aandacht besteed aan de onderwijskundige ontwikkelingen in het laatste decennium. Het “nieuwe leren” krijgt aandacht door uitleg van verschillende onderwijsmodellen, zoals het competentiegericht onderwijs en e-learning. Activerende didactiek heeft een prominentere plaats gekregen. Het hoofdstuk over onderwijsleermiddelen is volledig herschreven: diverse hulpmiddelen (zoals de diaprojector) hebben het veld geruimd en nieuwe hulpmiddelen (zoals het elektronische schoolbord) worden toegelicht. Ook worden enkele specifieke didactische vaardigheden, zoals: observeren, differentiëren en het geven van feedback, uitgediept.

Het boek bevat meer overzichtelijke schema’s om begrippen en processen te verduidelijken. En, wegens de bredere belangstelling voor het boek, zijn de voorbeelden en toelichtingen niet meer uitsluitend gericht op instructeurs Eerste Hulp. Met name ook de lotusinstructie heeft een belangrijke plaats gekregen in de tweede druk.

Roland Baas.

  • Bestelcode NP 2013-15 (op voorraad)
  • Didactiek als basis 2e herziene druk
  • door Roland Baas
  • ISBN: 978-90-78326-11-3
  • Prijs voor NODE-leden € 18,95, prijs voor niet NODE-leden € 25,10 (incl. 9% BTW en exclusief verzendkosten)
  • Verzendkosten € 2,50 bij 1 exemplaar, € 5,= bij 2-4 exemplaren, € 7,50 bij 5-10 exemplaren en € 15,= bij meer dan 10 exemplaren

--- Bestelinfo ---

omslag-3-voorkant

divider

Instructie boek Basale Reanimatie van Volwassenen (incl. AED gebruik) volgens de richtlijnen van 2015

De NODE heeft sinds jaren een eigen reanimatieboekje. Dit boekje is bedoeld voor de cursisten, waar u als reanimatie-instructeur les aan geeft. Vele exemplaren hiervan hebben inmiddels hun weg naar de cursist gevonden. Dit gegeven en de positieve reacties op dit boekje hebben uitgewezen, dat hiermee in een behoefte wordt voorzien.

Deze nieuwe uitgave is aangepast aan de laatste richtlijnen van de NRR 2015. Daarnaast zijn hierin verwerkt de op- en aanmerkingen, die van instructeurs en cursisten zijn verkregen op de voorgaande uitgave. Verder is hierin opgenomen, bij het onderdeel achtergrondinformatie, een stukje over vrouwen en hart- en vaatziekten.

Overwegingen bij dit boekje zijn dat het zich makkelijk moet laten lezen. D.w.z. dat de cursist, als bij een stripboek, alleen de titelbalken en de foto's kan bekijken om zich het geleerde weer voor ogen te zien. In de bijgaande tekst wordt daarnaast stap voor stap beschreven hoe men een bepaalde vaardigheid correct dient uit te voeren. Gekozen is voor foto's met lotussen in plaats van tekeningen. Dit om de theorie dichter bij de praktijk te brengen. Op de achterkant van het boekje staat het algoritme, zodat de cursist tijdens de training kan zien wat er op dat moment aan de orde is en men niet (hinderlijk) gaat bladeren door het boekje.

Aebe Vellinga auteur

Bestelcode NP 2016-16 (let op: UITVERKOCHT)

  • Instructie boek Basale Reanimatie van Volwassenen (inclusief AED gebruik) volgens de richtlijnen van 2015
  • door Aebe Vellinga
  • ISBN: 978-90-78326-12-0

Boekje 2016