Regio: 8
Rayon:GL 09
Rayonleider Mw. Doelitzsch-Methorst
Lokatie
Straat Hogedijkseweg 20
Postcode 4041 HW
Plaats Kesteren
E-mail rayonleider
Bijeenkomsten op zaterdag
Tijdstip 09.00 - 13.00

 

­