Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is aan de teksten op deze site zoveel mogelijk aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de getoonde informatie conform de meest recente bestuursbesluiten is. Er ligt namelijk altijd een tijdspanne tussen het vaststellen van de informatie door het bestuur en de publicatie daarvan op het web. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten.


Bestuur NODE

­