Privacystatement

In dit privacystatement hebben we beschreven hoe de N.O.D.E. omgaat met je persoonsgegevens. In dit statement geven we aan welke gegevens we van je verwerken en welke invloed je zelf hebt op de mogelijke verwerking van deze gegevens. Zo is het voor je helder wat je van ons mag verwachten met betrekking tot het verwerken van je gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens is de Nederlandse Organisatie Docenten EHBO (N.O.D.E.).  

 divider

Je gegevens

Dit privacystatement is van toepassing op alle gegevens die de N.O.D.E. van je verwerkt in het kader van de producten en diensten die de N.O.D.E. op de markt brengt. Uiteraard besteden we veel zorg aan de bescherming van je privacy. We verwerken je gegevens zorgvuldig, altijd met een doelbinding, waarbij dataminimalisatie als uitgangspunt geldt. Daarnaast communiceren we transparant over de gegevens die we van je opslaan.

Als lid van de N.O.D.E. wordt er een persoonlijk inlogaccount voor je aangemaakt. In dit account worden gegevens opgeslagen om te valideren dat je degene bent die je zegt te zijn. Daarbij kun je je persoonlijke gegevens beheren. Het gaat daarbij om:

 • Accountgegevens
  Deze gegevens heb je nodig om in te kunnen loggen in de digitale ledenadministratie. Hieronder valt dus ook je gebruikersnaam en het wachtwoord.
 • Persoonlijke gegevens
  Het gaat hierbij om je geslachtsaanduiding, voorletters, tussenvoegsel, achternaam, straatnaam, huisnummer, toevoeging, postcode, plaatst, land, telefoonnummer, mobiel, e-mailadres en geboortedatum. Niet alle velden zijn verplicht. Alleen die velden die verplicht zijn hebben we in de basis nodig voor de registratie als lid in onze administratie en om te voldoen aan wettelijke taken. 
 • Financiele gegevens
  Hier vind je alle facturen en de mogelijkheid om openstaande facturen meteen te voldoen via een iDEAL betaling. Ook kun je hier een machtiging instellen. 
 • Vereniging gegegevens
  Het gaat hierbij om functies die je vervult binnen de N.O.D.E., anders dan (aspirant) lid of externe deskundige. 

Je gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (U-AVG). 

divider

Webgegevens en statistieken

Naast je persoonlijke gegevens maakt onze website en ledenadministratie ook gebruik van cookies. Dat betekent dat we die gegevens ook registreren. Daar valt ook je IP-adres onder. Wij limiteren de registratie van deze gegevens tot absoluut noodzakelijk. Dus alleen die gegevens die nodig zijn om de website en de ledenadministratie te laten functioneren worden geregistreerd. 

divider

Gebruik en verstrekking van je gegevens

De N.O.D.E. verstrekt je gegevens in beginsel niet aan derden. Alleen voor het ontvangen van het magazine EHBO-Vaardig en voor het ontvangen van het jaarverslag worden je adresgegevens gedeeld met een drukker. Dit gebeurt altijd door middel van een wachtwoord, zodat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot je gegevens. Met de drukker hebben we de contractuele afspraak dat datasets, na éénmalig gebruik, direct worden vernietigd. Verder worden je gegevens niet gedeeld met derden. Rayonoverzichten, waar je gegevens ook op staan vermeld, worden alleen gedeeld met de rayonleiders en daarbij worden de rayonoverzichten beveiligd aangeleverd met een wachtwoord. 

divider

Je recht op inzage, correctie en verwijdering

Doordat je kan inloggen in je persoonlijke account kun je correcties aan je persoonlijke gegevens zelf doorvoeren. Wil je weten wie toegang heeft gehad tot je persoonlijke gegevens. Dan kun je je verzoek aanmelden bij de secretaris van de vereniging. Wil je dat je gegevens worden verwijderd? Neem dan ook contact op met de secretaris. Verwijdering kan alleen plaatsvinden, nadat het lidmaatschap volledig is beëindigd. 

divider

Gebruik van het N.O.D.E. logo

Het is niet toegestaan om het logo van de N.O.D.E. te gebruiken voor eigen doeleinden. Het logo van de N.O.D.E. mag alleen worden gebruikt voor communicatie doeleinden vanuit het bestuur van de N.O.D.E. Wil je toch het logo gebruiken? Neem dan contact op met de secretaris en dien daar je verzoek in. 

divider

Disclaimer

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is aan de teksten op deze site zoveel mogelijk aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op je beeldscherm, voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de getoonde informatie conform de meest recente bestuursbesluiten is. Er ligt namelijk altijd een tijdspanne tussen het vaststellen van de informatie door het bestuur en de publicatie daarvan op het web. Je kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten.