header node

Waarom Instructeur Eerste Hulp?

Een Eerstehulpverlener weet hoe hij Eerste Hulp moet verlenen aan een slachtoffer. Hoe meer Eerstehulpverleners er zijn, hoe groter de kans dat een slachtoffer goede Eerste Hulp krijgt. Als Eerstehulpverlener weet u hoe waar dit is. Daarom heeft u ook een diploma "Eerste Hulp" gehaald. Het zou mooi zijn als anderen dit ook zouden doen. Voor het opleiden van deze mensen zijn docenten nodig: artsen/verpleegkundigen en Instructeurs Eerste Hulp die de Eerste Hulp aan anderen kunnen leren.

Een gediplomeerde Eerstehulpverlener kan worden opgeleid tot instructeur Eerste Hulp. Hiermee kan hij bijdragen aan de vergroting van het aantal Eerste Hulpverleners en eraan meewerken dat aan zoveel mogelijk slachtoffers op verantwoorde wijze Eerste Hulp wordt verleend in afwachting van de komst van deskundige hulp.

Hoe kunt U instructeur Eerste Hulp worden?

De NODE verzorgt een opleiding tot instructeur Eerste Hulp. Deze opleiding bestaat uit een programma dat, indien volledig doorlopen, circa 100 lesuren omvat. Tijdens een vooropleiding worden alvast de puntjes op de gezet en wordt bepaald of je al voldoende EHBO-kennis en vaardigheden hebt om aan de opleiding te beginnen. Daarbij wordt ook gekeken naar de uitdrukkingsvaardigheid en vermoedelijke geschiktheid om instructeur te worden.

Wat leert U op een opleiding Instructeur Eerste Hulp?

Tijdens de opleiding ligt de nadruk op het lesgeven in de Eerste Hulp (de didactiek) en het omgaan met en begeleiden van groepen. Het spreekt voor zich dat u de Eerste Hulp in de praktijk en theorie goed beheerst. De leerstof voor het diploma Eerste Hulp wordt uitvoerig behandeld. Daarnaast leert u hoe de kennisoverdracht moet verlopen en hoe u met groepen mensen om moet gaan. Zelfwerkzaamheid van de cursisten staat centraal.
De leerstof is verdeeld over modules, die doorgaans afzonderlijk getoetst worden. Voor de opleiding geldt, dat drie examens moeten worden behaald die door Het Oranje Kruis worden georganiseerd {Theorie Eerste Hulp, Vaardigheden Eerste Hulp en Didactiek (het lesgeven)}

Bevoegdheden

Een instructeur Eerste Hulp is bevoegd om:
1 opleidings- en vervolgcursussen voor het diploma Eerste Hulp te geven;
2 samen met een tweede examinator het examen voor het diploma Eerste hulp af te nemen (na een extra cursus)
3 jongeren op te leiden en te examineren voor de getuigschriften Jeugd EHBO.

Over de toelatingseisen kunt u het beste contact opnemen met de opleidingsorganisatie, doch een geldig diploma Eerste Hulp of een BIG-registratie is altijd vereist.

Geldigheid:

Het diploma Instructeur Eerste Hulp is twee jaar geldig. Door het volgen van nascholingsbijeenkomsten kan de geldigheidsduur steeds met twee jaar worden verlengd. Op deze bijeenkomsten wordt de kennis en vaardigheid in de Eerste Hulp en in het lesgeven verdiept en verder ontwikkeld. Deze bijeenkomsten worden gehouden in de rayons van de Nederlandse Organisatie Docenten EHBO (NODE).

 

 

­